برقی دستگاه نیسان موتور ماشین تهران

برقی: دستگاه نیسان موتور ماشین تهران اژدها وبگردی خودروی نیسان

گت بلاگز اخبار پزشکی اکسیژن درمانی به مقابله با زوال عقل در بیماران ریوی کمک می کند

مطالعه تازه نشان می دهد بکارگیری اکسیژن اضافی موجب اصلاح عملکرد عروق خونی مغز در بیماران مبتلا به زوال عقل که از بیماری ریه زحمت می برند، می شود.

اکسیژن درمانی به مقابله با زوال عقل در بیماران ریوی کمک می کند

اکسیژن درمانی به مقابله با زوال عقل در بیماران ریوی کمک می کند

عبارات مهم : درمانی

مطالعه تازه نشان می دهد بکارگیری اکسیژن اضافی موجب اصلاح عملکرد عروق خونی مغز در بیماران مبتلا به زوال عقل که از بیماری ریه زحمت می برند، می شود.

به گزارش مهر، تحقیقات نشان داده اند افراد مبتلا به بیماری مزمن انسداد ریه در معرض ریسک اوج دمانس یا زوال عقل قرار دارند و علت آن میزان پایین اکسیژن مغز است که در نتیجه پرسشها تامین خون از عروق خونی در مغز ایجاد می شود.

اکسیژن درمانی به مقابله با زوال عقل در بیماران ریوی کمک می کند

این مطالعه اثبات می کند که اکسیژن درمانی موجب اصلاح تحویل اکسیژن مغزی و عملکرد عصبی-عروقی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسداد ریه می شود.

این اصلاح در تحویل اکسیژن به مغز و عملکرد عصبی-عروقی یک ارتباط فیزیولوژیکی بین اکسیژن درمانی و کم کردن ریسک بیماری های مغزی-عروقی نظیر سکته، اختلال شناختی ضعیف و زوال عقل در بیماران مبتلا به انسداد ریه ایجاد می کند.

مطالعه تازه نشان می دهد بکارگیری اکسیژن اضافی موجب اصلاح عملکرد عروق خونی مغز در بیماران مبتلا به زوال عقل که از بیماری ریه زحمت می برند، می شود.

در این مطالعه محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا از شیوه سونوگرافی جهت مشاهده و اندازه گیری جریان خون در مغز در بیماران در حال استراحت، قبل و در طول تحویل این اکسیژن استفاده کردند. اکسیژن از طریق مسیر بینی به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به مغز ارسال شد.

آنها همچنین رابطه بین فعالیت مغز و جریان خون را در مغز بررسی کردند. شرکت کنندگان این آزمون را با چشم های بسته انجام دادند و سپس جهت خواندن یک متن چشم هایشان را باز می کردند.

تیم تحقیق دریافت جریان خون و تحویل اکسیژن به مغز به شکل چشمگیری در طول خوانش متن زیاد کردن یافت. این مسئله ناشی از عروق خونی مغز بود که به هنگام فعال شدن مغز، در تصویر العمل به اکسیژن زیاد موردنیاز، گشادتر شدند.

اکسیژن درمانی به مقابله با زوال عقل در بیماران ریوی کمک می کند

واژه های کلیدی: درمانی | اکسیژن | بیماری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz