برقی دستگاه نیسان موتور ماشین تهران

برقی: دستگاه نیسان موتور ماشین تهران اژدها وبگردی خودروی نیسان

گت بلاگز اخبار پزشکی افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تعرفه‌ها پزشکی ، سرنوشت درمان کشور تا سال ۱۴۰۴

معاون درمان وزیر بهداشت شرح سند درمان ۱۴۰۴ که تغییرات حوزه درمان را تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، تشریح کرد. 

افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تعرفه‌ها پزشکی ، سرنوشت درمان کشور تا سال ۱۴۰۴

سرنوشت درمان کشور تا سال ۱۴۰۴/افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تعرفه ها پزشکی

عبارات مهم : سلامت

معاون درمان وزیر بهداشت شرح سند درمان ۱۴۰۴ که تغییرات حوزه درمان را تا سال ۱۴۰۴ نشان می دهد، تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد آقاجانی در نشستی خبری با اشاره به ابلاغ سند درمان ۱۴۰۴ که نقشه راه خدمات درمانی کشور را تا سال ۱۴۰۴ مشخص می کند، گفت: حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت طی چهار سال دولت یازدهم، عمدتا با برنامه های هفت گانه طرح تحول سلامت آشنا می شود، ولی در این معاونت حرکت های بنیادین نیز شروع شده است که تاثیرات جدی در نظام ارائه خدمات داشته است و حائز اهمیت هستند.

افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تعرفه‌ها پزشکی ، سرنوشت درمان کشور تا سال ۱۴۰۴

وی افزود: آخرین برنامه ای که در حوزه درمان تدوین و ابلاغ شد و در آینده اجرای آن را خواهیم دید، عنوان سطح بندی خدمات یا نقشه راه خدمات درمانی کشور یا سند درمان ۱۴۰۴ بوده هست. باید توجه کرد که به استناد بند هشت یک سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۷۲ و ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که سطح بندی خدمات را انجام دهد و خوشبختانه امروز سند و نقشه راه درمان کشور را در همه دانشگاه ها در اختیار داریم.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به پنج نشانه عمده سند درمان ۱۴۰۴ اشاره و اظهار کرد: ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، بهره مندی مناسب و متناسب از این خدمات، توسعه خدمات سلامت در مناطق محروم، جلوگیری از سرمایه گذاری ها و هزینه های غیرضروری در حوزه سلامت و مدیریت تقاضای فزاینده جهت بعضی خدمات تشخیصی و درمانی از جمله بااهمیت ترین اهداف مورد توجه در این سند بوده است.

معاون درمان وزیر بهداشت شرح سند درمان ۱۴۰۴ که تغییرات حوزه درمان را تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، تشریح کرد. 

آقاجانی با بیان اینکه این سند در یک بازه زمانی دو ساله و با تلاش ۲۵۰ نفر استاد، کارشناس و مدیر وزارت بهداشت و دانشگاه ها آماده شده، افزود: اساس این سند در مطالعات جمعیت شناسی، آینده پژوهی جمعیت، محاسبه بار امراض تا ۱۴۰۴، لحاظ کردن مهاجرت ها و جغرافیای کشور، مقایسه کشور با کشورهای مشابه در منطقه و توجه به پتانسیل های اختصاصی کشور بنا شده است هست. به عنوان مثال جمعیت کشورمان در ابتدای سال ۹۵، ۷۹ میلیون نفر بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۸۷ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر می رسد.

سند درمان ۱۴۰۴ رویاپردازی نیست

آقاجانی با تاکید بر اینکه سند درمان ۱۴۰۴ بر اساس واقعیت ها و ظرفیت اقتصادی کشور تدوین شد، گفت: باید توجه کرد که این سند رویاپردازی نیست، بلکه در آن به واقعیت های اقتصادی کشور توجه شده است هست؛ به طوریکه در این سند هفت تا هشت درصد سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به عنوان منابع آن هم در بخش دولتی و هم در بخش شخصی لحاظ شده است هست. در عین حال رشد سالیانه درآمد ناخالص ملی نیز بین سه تا پنج درصد برآورد شده است و رشد تورم در حوزه سلامت هم بین ۱۲ تا ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است است.

افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تعرفه‌ها پزشکی ، سرنوشت درمان کشور تا سال ۱۴۰۴

آقاجانی با بیان اینکه در سند درمان کشور، رشد تعرفه ها متناسب با رشد درآمد ناخالص ملی در نظر گرفته شده، گفت: بر این اساس ما بین ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد تعرفه ای را در این سند در نظر گرفته ایم.

وی راجع به مواردی که تحت شمول سند درمان ۱۴۰۴ قرار می گیرند، گفت: مراکز جراحی محدود بیمارستان های محلی و بعضی موسسات پزشکی و تجهیزات پزشکی سرمایه ای بزرگ مانند سی تی اسکن، ام آر آی، شتاب دهنده خطی و … تحت شمول فصل بندی قرار می گیرند. همچنین نیروی انسانی اعم از دکتر عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروساز، پرستار و نیروهای رشته پیراپزشکی در بخش های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی مشمول بر این سند خواهند شد.

معاون درمان وزیر بهداشت شرح سند درمان ۱۴۰۴ که تغییرات حوزه درمان را تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، تشریح کرد. 

آقاجانی اصول کلی این سند و دستاوردهایش را برشمرد و گفت: طبق برآوردهایی که در این سند انجام شده، حداقل جمعیت جهت تاسیس یک بیمارستان در کشور ۵۰ هزار نفر و حداقل تخت بیمارستانی ۶۰ تخت خواهد بود. یعنی از این به بعد در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر، بیمارستان تازه احداث نمی شود و بیمارستانی با کوچک تر از ۶۰ تخت نیز احداث نخواهد شد. البته در شهرهای با جمعیت ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر بیمارستان های محلی احداث می شوند.

وی افزود: همچنین در این سند برآورد شده است که شهرهای مرکز استان یک و نیم تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت با تعرفه دولتی داشته باشد و سایر شهرها یک تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در اختیارشان باشد. در حال حاضر مجموعا شاخص تخت بیمارستانی در کشور یک و نیم تخت به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت هست. حال تا ۱۴۰۴ نیم تخت به ازای این میزان جمعیت علاوه بر تخت های موجود و در حال ساخت به ظرفیت بیمارستان های کشور اضافه می شود. بر این اساس حدود ۴۲ هزار و ۴۱۰ تخت تازه بیمارستانی در قالب بخش های خصوصی، خیریه عمومی و دولتی مجوز ساخت خواهند گرفت. حال اگر بخواهیم جمع تخت های بیمارستانی در حال ساخت و بیمارستان هایی که در آینده مجوز می گیرند را حساب کنیم، ۷۳ هزار تخت بیمارستانی با تعرفه دولتی و ۴۰ هزار تخت با تعرفه شخصی ظرفیت تازه بیمارستانی خواهیم داشت که به ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی موجود اضافه می شوند.

افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تعرفه‌ها پزشکی ، سرنوشت درمان کشور تا سال ۱۴۰۴

آقاجانی با بیان اینکه بر اساس این سند شهرهای متفاوت متناسب با جمعیت و بار امراض از بیمارستان خصوصی، خیریه و عمومی هم برخوردار می شوند، ادامه داد: تا سال ۱۴۰۴، ۶۶ درصد تخت های بیمارستانی خوابیدن در بخش دولتی و ۳۴ درصدشان در بخش غیردولتی خواهند بود. در عین حال تجهیزات پزشکی نیز متناسب با بیمارستان هایی که در آینده بنا می شوند، توسعه می یابند. انتظار می رود که در افق ۱۴۰۴، ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی سرمایه ای کلان در بیمارستان ها مستقر باشند.

۳۰۰هزار وقت شغلی تازه با اجرای سند درمان ۱۴۰۴

معاون درمان وزیر بهداشت بااهمیت ترین دستاورد و نشانه این سند را ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت دانست و گفت: طبق این سند فاصله دسترسی به خدمات در داخل استان ها ۱۶ درصد و در بین استان ها ۳۰ درصد کم کردن می یابد. این عنوان منجر به کم کردن فاصله دسترسی به خدمات و وجود خدمات سلامت در مناطق برخوردار و غیر برخوردار خواهد شد که در نتیجه به عدالت اجتماعی نزدیک تر شده است و شاهد محرومیت زدایی خواهیم بود. در کلانشهرها نیز فاصله بین مناطق متفاوت شهری کم کردن خواهد یافت.

آقاجانی همچنین گفت: یکی دیگر از دستاوردهای این سند ایجاد بستر بزرگی جهت اشتغال گروه پزشکی و سایر گروه هاست. باید توجه کرد که یکی از برنامه های مهم دولت دوازدهم بحث اشتغال هست. نوید می دهم که اجرای این سند ۳۰۰ هزار وقت شغلی تازه را به صورت مستقیم تا سال ۱۴۰۴ ایجاد می کند.

تربیت متناسب نیروی انسانی پزشکی دستاورد مهم سند درمان

آقاجانی با بیان اینکه این سند نقشه راه تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی را در کشور ترسیم می کند تا دانشگاه های علوم پزشکی متناسب با نیاز سلامت نیرو تربیت کنند، گفت: در حال حاضر در بعضی بخش های دانشگاهی تناسبی در این زمینه وجود ندارد، ولی این فقط می تواند این وضع را اصلاح بخشد. در عین حال باید بدانیم که سطح بندی خدمات سلامت از گسترش بی رویه و بدون برنامه بازار سلامت جلوگیری کرده و توزیع منابع مالی، فیزیکی و انسانی را در مناطق متفاوت کشور عادلانه تر خواهد کرد. امیدوارم این سند در دولت دوازدهم اجرا شود و نظام ارائه خدمات ما را به سمت عدالت بیشتری سوق دهد.

تحقق سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی در کشور

وی با بیان اینکه سند درمان ۱۴۰۴ به طور رسمی از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شده است هست، گفت: باید بدانیم که با این ابلاغ، وزیر بهداشت یکی از مهمترین خواسته های مدیر جمهور را که سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی بود محقق کرد. باید بدانیم که این سند قانونی است و معیار توسعه بخش درمان کشور خواهد بود.

آقاجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بعد از اجرای این سند شاخص تخت بیمارستانی ما به سطح کشورهای منطقه می رسد یا خیر؟ گفت: باید به چند واقعیت در نظام سلامت کشور توجه کرد. یکی از این واقعیت ها عدم توسعه بخش سلامت در کشور در چند دهه اخیر هست. بر این اساس علی رغم اینکه بعد از انقلاب در حوزه نظام مواظبت های اولیه در روستاها بسیار خوب عمل کردیم، ولی در سطح شهرها در جهت دسترسی مردم به میزان کافی در جهت بیمارستان های مدرن اقدام موثری انجام نشده است که یکی از دلایل آن تعرفه های غیر واقعی در این حوزه هست، آیا که این تعرفه ها باعث شدند که رغبتی جهت سرمایه گذاری در این حوزه وجود نداشته باشد.

تدوین سند درمان ۱۴۰۴ بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور

وی با بیان اینکه بنابراین نتوانستیم توسعه کافی در این بخش ایجاد کنیم، گفت: واقعیت دوم، ظرفیت های اقتصادی کشور هست. سند درمان ۱۴۰۴ بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور تدوین شده، این سند امید و آرزو نیست، بلکه یک طراحی بر اساس توان اقتصادی کشور هست. باید بدانیم که توان اقتصادی کشور اجازه توسعه زیاد از این را در حوزه سلامت تا ۱۴۰۴ نخواهد داشت.

کمبود دکتر و پرستار در کشور

آقاجانی در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه بخش نیروی انسانی سند درمان کشور متعاقبا ابلاغ خواهد شد، گفت: ما از نظر تعداد دکتر و پرستار با کمبود مواجهیم. بنابراین در قالب این سند به تفکیک رشته ها و شهرهای مختلف، تعداد نیرو را مشخص کرده ایم. در عین حال ما بر روی بستر اقتصاد داخلی خودمان در این سند حساب باز کرده ایم، ولی از حضور سرمایه گذاران خارجی نیز بی نیاز نیستیم؛ آیا که جهت رسیدن به این اهداف جذب سرمایه خارجی بسیار مناسب خواهد بود. البته دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داده، ولی جاذبه بازار اقتصاد سلامت کشور بازار جذابی جهت سرمایه گذاران نیست. این در حالیست که اوضاع علمی پزشکی ما در منطقه بسیار مناسب هست؛ به طوریکه از کشورهای متفاوت جهت دریافت خدمات به کشور عزیزمان ایران می آیند. هر چند هنوز زیرساخت های مورد نیاز جهت ارائه خدمات گردشگری سلامت در کشور مناسب نیست، ولی این سند نگاهی هم به توسعه گردشگری سلامت دارد.

فاصله مردم با بیمارستان ها کوتاه می شود

وی با بیان اینکه در صورت اجرای این سند فاصله مردم تا نخستین بیمارستان کوتاه تر می شود، گفت: آیا که ما باید تا حد امکان از مهاجرت ها جلوگیری کنیم. البته این عنوان به معنی این نیست که همه امکانات تخصصی و فوق تخصصی در همه جا باشد بلکه به معنای سطح بندی یعنی ارجاع و ارائه خدمات بر اساس نظام ارجاع هست. در نتیجه ما باید از منابع محدودمان حداکثر استفاده را داشته باشیم و در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: نگاه ما در تنظیم این سند به صورت عام بوده است و رشته ها و خدمات متفاوت را در بر می گیرد. در عین حال در این سند آمایش سرزمینی راجع به بار امراض نیز تدوین کرده ایم.

آقاجانی با بیان اینکه حوزه درمان کشور برنامه های متعددی بر اساس بیماری های متفاوت دارد، گفت: این برنامه های بیماری محور را در زمانی که می خواهیم به بیمارستان ها مجوز دهیم در نظر می گیریم. یعنی مشخص می کنیم که هر بیمارستان چه بخش هایی باید داشته باشد تا برنامه هایمان پیش روند و توسعه خدمات، متوازن و بر اساس بار امراض باشد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست دکتر علی ماهر – معاون برنامه ریزی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی راجع به برآوردهای انجام شده است در این سند در زمینه فاصله بیمارستان های شهرها با یکدیگر گفت: فواصل جغرافیایی بیمارستان ها جهت همه مناطق کشور در این سند در نظر گرفته شده است هست. به عنوان مثال در پایتخت کشور عزیزمان ایران و هفت کلانشهر از جمله شیراز، اهواز، مشهد و … علاوه بر وجود امکانات درمانی در خود شهرها در مناطق شهرداری داخل شهر هم این امکانات در نظر گرفته شده است است که منجر به دسترسی عادلانه تر می شود.

وی همچنین راجع به تخت های بیمارستانی که طبق این سند باید ساخته شوند، گفت: ما در این سند سه نوع تخت بیمارستانی ویژه، حاد و مزمن را تعریف کرده ایم. بر این اساس هر کس که می خواهد به تاسیس بیمارستان اقدام کند باید به میزان تعیین شده است هر سه نوع تخت را داشته باشد.

واژه های کلیدی: سلامت | پزشکی | درمانی | برنامه | راه درمان | بیمارستان | بیمارستان | برنامه ریزی | خدمات درمانی | تخت بیمارستان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz